Luganda kasahorow: Okugula Ekitabo.

A concise introduction to the Luganda languageModern Luganda: A concise introduction to the Luganda language
Luganda-English, English-LugandaLuganda Learner's Dictionary: Luganda-English, English-Luganda
Luganda-Español, Español-LugandaDiccionario Luganda Moderno: Luganda-Español, Español-Luganda