Ghana: Ddembe Ne Bwekanya

okusoma

Ghana: Ddembe Ne Bwekanya

Ghana ye ensi, munda Afirika. Obwetwaze olunaku lwa Ghana ye Olwokusatu. Omwezi gwokusatu 06, 1957.

Okusoma Kulwa Buli Omu

okusoma

Okusoma Kulwa Buli Omu

Okusalawo Ffe tusomesa omwana. Omwana ebimu balina enzikiriza ebirala. Omwana ebimu balaba ebirala.

Ghana Vision 2020: Sayensi Ne Obumanyilirivu

okusoma

Ghana Vision 2020: Sayensi Ne Obumanyilirivu

Sayensi ne obumanyilirivu baamazia ensi. Ghana alina sayensi ne obumanyilirivu mutini ebimu. Ghana a